Privacy Statement

Bij Heining & Hoef weten wij hoe belangrijk het is om te werken met privacygevoelige informatie. Daarom leggen wij u in dit privacy statement graag uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en andere informatie waarvan u wilt dat daar met zorg mee wordt omgegaan.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

  • Persoonlijke en contact informatie: Naam, aanspreektitel, verzend- en factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer
  • Betaalinformatie– factuurinformatie, uw bankrekeningnummer.

De zogenaamde rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonlijke informatie is het hebben van een overeenkomst/contract.

WAT DOEN WE MET UW INFORMATIE?
We gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw bestelling voor u en voor ons correct  te verwerken.

MET WIE DELEN  WE UW INFORMATIE?
Uw informatie wordt niet gedeeld met derden.

WAT WE NIET MET UW PERSOONSGEGEVENS DOEN.
We verkopen uw persoonsgevens niet. Wij delen uw persoonsgegevens niet met derde partijen.Uw persoonsgegevens zullen voor geen enkel ander doel worden gebruikt dan voor de dienstverlening waarvoor Heining & Hoef is ingeschakeld.

HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om onze contractuele verplichtingen tegenover u na te komen en in overeenstemming met wettelijke bewaartermijnen.

WAT ZIJN UW RECHTEN?
U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering.

  • Recht op inzage. U kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht zal u kosteloos worden verstrekt.
  • Recht op correctie. U heeft het recht om foutieve en/of incomplete informatie over uzelf te corrigeren.
  • Recht op verwijdering (“Het recht om vergeten te worden”). U heeft het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Let wel; Heining & Hoef moet zich daarbij wel aan de wettelijke bewaartermijnen houden.


HOE ZIT HET MET COOKIES EN DERGELIJKE VOLGTECHNOLOGIEËN?
We maken op onze website uitsluitend gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het aantal bezoekers aan onze website en welke pagina’s daar bezocht worden.


HEBT U EEN KLACHT?
Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toeziet op de naleving van de privacy wet- en regelgeving. Meer informatie over het indienen van een klacht bij de AP kunt u hier vinden.


HOE KUNT U ONS BEREIKEN?
U kunt altijd contact met ons opnemen over privacy en bescherming van persoons-gegevens door een e-mail te sturen naar info@heiningenhoef.nl

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 31 juli 2019.